• "Mert Keskeny az az út amely az Életre visz és kevesen vannak akik azon járnak" Mt. 7:14

  • "A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre" 2Tim 3:16

  • "Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál." Jn 10:9.

  • "Mert Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" Jn. 3:16

REFORMÁCIÓ

Vallom, hogy a református egyház mai állapota elsősorban lelki, és nem szervezeti reformáció után kiált.
Vallom, hogy az igazi reformáció ma is a  megtérő szívekben kezdődik!

Vallom, hogy az igazi reformációt ma is csak a Szentlélek tudja elkezdeni!
Vallom, hogy az egyházat reformáló Szentlélek eszköze ma is a megfeszített és feltámadott Krisztust prédikáló igehirdetés és az imádkozó közösségek!

(Sípos Ete Álmos)

 

"És amikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt voltak... (Károlyi fordítás)

Tudja meg tehát Izráél egész háza teljes bizonyossággal, hogy ISTEN ÚRRÁ és KRISZTUSSÁ Tette ŐT: azt a JÉZUST, Akit ti keresztre feszítettetek" ApCsel 2, 1.és 36.

Vasárnap és Hétfő: Pünkösd, a SZENTLÉLEK Kitöltetése Ünnepe 1. és 2. napi Istentiszteleteink:

8.00 - Sződliget; 9.30 - Felsőgöd; 11.00 - Alsógöd

Kérjük szeretettel a Kedves Testvéreket, hogy lehetőleg Istentiszteleteink kezdete előtt 5-10 perccel érkezzenek meg, és a sárga lapocskákkal kijelölt helyeket "szisztematikusan" az első padsorok előtti székektől kezdve, folyamatosan töltsék fel, hátrafelé haladva, hogy az esetlegesen későbben érkezők könnyebben találjanak kijelölt szabad helyet. Az egy háztartásban élőket pedig arra kérjük, hogy egymás mellé üljenek. Mindhárom Gyülekezetünk gyülekezeti termében is vannak kialakítva szabad ülőhelyek, ahol az Igehirdetést kihangosítva hallgathatjuk.

Szükség esetén a Presbiter testvéreket és Gyülekezeteink "törzstagjait" arra kérjük, hogy adják át ülőhelyeiket.

Mindhárom Gyülekezetben minden Istentisztelet alatt a bejárati ajtóban "ügyeletes presbiter" ül, aki útmutatással, segítséggel szolgál

Június 4-én, csütörtökön 16.30-kor Templomaink harangjai hosszú harangszóval emlékeztetnek a trianoni szerződés 100 éves évfordulójára.

JÉZUS KRISZTUS mondja: "És amikor eljön - a SZENTLÉLEK -, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet." János ev. 16,8

Kedves Testvéreink! Az alábbiakban küldjük megerősítésképpen a vasárnap már szóban hirdetett Pünkösd Ünnepi Istentiszteleti rendünket:

Csütörtök 18.00 óra - Bűnbánati Istentisztelet a Sződligeti Templomban (a YouTube-csatornánkra az este során, kicsit később lesz tudjuk feltölteni)

Péntek 18.00 óra - Bűnbánati Istentisztelet az Alsógödi Templomban (a YouTube-csatornánkra az este során, kicsit később lesz tudjuk feltölteni)

Szombat 18.00 óra - Bűnbánati Istentisztelet a Felsőgödi Templomban (élőben fogjuk közvetíteni)

Vasárnap és Hétfő: Pünkösd, a SZENTLÉLEK Kitöltetése Ünnepe 1. és 2.napja (mindkét napon):

8.00 - Sződliget; 9.30 - Felsőgöd; 11.00 - Alsógöd

Mindkét Ünnepnapon a 9.30-kor kezdődő Felsőgödi Istentiszteletet közvetítjük élőben, ugyanis ide volt lehetőségünk internetkábelt bevezetni.

Az élő közvetítés, utána a felvétel és a korábbi hetek Igehirdetései is a YouTube-csatornánk kezdőlapján valamint az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.youtube.com/channel/UCmUSwFUpkrdlR2KSxFJomww/featured

Az alábbiakban továbbra is olvasható Gyülekezetünk Védekezési Szabályozása.

Áldáskívánással, szeretettel:

Sipos-V. Gergely lelkipásztor

 

„Azonban minden illendően és rendben történjék!” 1Korintus 14,40

 A Felsőgöd-Alsógöd-Sződligeti Református Társegyházközség gondnok-lelkészi közössége az ApCsel 1,1-14. verseinek olvasása és imaközösség után, teljes egyetértésben az alábbiakban alkotta meg

az Egyházközségi Védekezési Szabályozását, az Északpesti Református Egyházmegye Elnökségének útmutatása szerint:

 A Felsőgödi Templomban egyszerre 55 fő tartózkodhat, a gyülekezeti teremben (ahol egyidejűleg ki lesz vetítve az Istentisztelet) 18 fő, összesen: 73 fő.

Az Alsógödi Templomban 35 fő tartózkodhat, a gyülekezeti ház egészében (ahol egyidejűleg ki lesz hangosítva az Igehirdetés) 17 fő, összesen 52 fő.

Sződligeti Templomban (egybenyitva a templomtér és a gyülekezeti terem kihangosítással) összesen 40 fő.

Vasárnapi (és más ünnepi: pl. Pünkösd 2. napja) Istentiszteleteket tartunk:

8.00 órakor Sződligeten;

9.30-kor Felsőgödön (innen ill. ekkor közvetítjük élőben május 24-étől kezdődően a Gyülekezet YouTube-csatornáján az „átmeneti” időben)

11.00 órakor Alsógödön

hétközben Bibliaórákat, Imaközösséget és Bűnbánati Istentiszteleteket fogunk tartani a Gyülekezeti termeink fent meghatározott befogadóképessége szerint. (Ha gyülekezeti termeink hétközben kicsinek bizonyulnának, ezeket az alkalmakat szintén a templomban tartjuk!)

 Helyszín, részvevők létszáma, alkalom jellege:

A templomokban és istentiszteleti, gyülekezeti helyszíneken is kötelező megtartani a védőtávolságot (1,5 m) a jelenlévők között. A közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani. A távolságtartás érdekében az ülésrend optimálisan úgy alakítható, hogy 1-1 padsort vagy széksort ki kell hagyni.

A templomban, gyülekezeti helyiségekben tartózkodók maximális létszámát – beleértve a szolgálattevőket is (lelkész, kántor, közvetítés esetén technikai személyzet, stb.) – úgy kell kiszámítani, hogy személyenként legalább 4 m²-t kell biztosítani a helyiség hasznos alapterülete alapján, amelyhez hozzá kell számítani a karzatok alapterületét is.

A létszámkorlátozás biztosításához javasoljuk erre felkészített presbiterek, gyülekezeti tagok bevonását, ugyanakkor kérjük a Presbitereket és a Gyülekezetek „törzstagjait”, hogy Ők foglaljanak helyet utoljára, ill. szükség szerint helyeiket adják át.

Csoportosulások elkerülése érdekében a lehető legtöbb templombejáratot meg kell nyitni, és az alkalmak alatt lehetőleg nyitva kell tartani, e egyben a huzat veszélyére is figyelni.

 Egyéb alkalmak, kazuáliák:

Gyermekistentiszteletet, gyermekfelügyeletet egyelőre, további intézkedésig nem tartunk. (Vasárnaponként három Istentiszteletünk lévén, javasoljuk, hogy lehetőség egy-egy házaspár egyik tagja egy korábbi, másik tagja egy későbbi Istentiszteleten vegyen rész. Nagyobb gyermekeinket, rövidebb Istentiszteletek lévén magunkkal hozhatjuk.)

Úrvacsorai közösséget, további intézkedésig, nem lehet megtartani.

A keresztség sákramentumát ki lehet szolgáltatni a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések betartásával.

A konfirmáció megtartása gyülekezeti hatáskör, javasoljuk azok későbbre halasztását. (Gyülekezeteinkben mind a gyermekek, mind a felnőttek részére szeptember vége – október elejére tervezzük.)

A házasságkötések megáldására van lehetőség a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.

A temetési istentiszteletek megtartása lehetséges a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.

 Higiéniai szabályok:

Az istentisztelet, gyülekezeti alkalom helyszínét az alkalom előtt és után fertőtleníteni és szellőztetni kell.

Különös gondot kell fordítani a kilincsek, korlátok és a mellékhelyiségek fertőtlenítésére.

A bejáratoknál kézfertőtlenítőt kell elhelyezni, melynek használata belépéskor és távozáskor ajánlott.

Az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem lehet alkalmazni.

Az istentiszteleteken és a gyülekezeti alkalmakon a száj és orr eltakarása kötelező (szájmaszk, kendő, sál), kivéve a szolgálattévőt, arra az időre, amíg igehirdetési és liturgusi szolgálatát végziVédőkesztyű alkalmazása ajánlott.

Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, a gyülekezeti éneklés rövid legyen. Az éneklés alatt a száj és orr eltakarása a szolgálattévők kivételével kötelező.

Közösen használt énekeskönyveket, Bibliákat nem lehet kiosztani. Liturgiás lapok, nyomtatott hirdetések nem oszthatók. Saját Bibliát, énekeskönyvet viszont hozzunk magunkkal!

A perselyeket a kijáratoknál kell elhelyezni úgy, hogy ne kelljen azokat senkinek tartani. A perselypénz megszámolását védőkesztyűben kell végezni.

 Szintén egyhangú döntésünk, hogy nyári napközis gyermektáborainkat felelős szeretettel ebben az évben nem tudjuk megtartani.

Göd-Sződliget, 2020. május 21-22.

Bagdi József sk. – főgondnok, felsőgödi gondnok

Bazsó Imre sk. – alsógödi gondnok

Walter Józsefné sk. – sződligeti gondnok

Sipos-Vizaknai Gergely sk. - lelkipásztor

 

 

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működés érdekében.