• "Mert Keskeny az az út amely az Életre visz és kevesen vannak akik azon járnak" Mt. 7:14

  • "A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre" 2Tim 3:16

  • "Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál." Jn 10:9.

  • "Mert Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" Jn. 3:16

REFORMÁCIÓ

Vallom, hogy a református egyház mai állapota elsősorban lelki, és nem szervezeti reformáció után kiált.
Vallom, hogy az igazi reformáció ma is a  megtérő szívekben kezdődik!

Vallom, hogy az igazi reformációt ma is csak a Szentlélek tudja elkezdeni!
Vallom, hogy az egyházat reformáló Szentlélek eszköze ma is a megfeszített és feltámadott Krisztust prédikáló igehirdetés és az imádkozó közösségek!

(Sípos Ete Álmos)

 
 
„... Miért keresitek a holtak között az ÉLŐT? 
Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza: megmondta...”
‭‭Lukács‬ ‭24:5-6‬
 
 
 

Feltámadás Ünnepi ISTENTISZTELETEINK YouTube-csatornánkon az alábbi linken érhetőek el:

https://www.youtube.com/channel/UCmUSwFUpkrdlR2KSxFJomww

márc. 28. Virágvasárnap: 9.30

ápr. 01. Nagycsütörtök: 18.00

ápr. 02. Nagypéntek: 9.30

ápr. 03. Nagyszombat: 18.00

ápr. 04-05. FELTÁMADÁS Ünnepe - vasárnap-hétfő: 9.30

 

 

2021feltamadasunnepFB

 

 

 

 

 

 

„Örüljetek az ÚRBAN mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az ÚR közel!

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket ISTEN előtt; és ISTEN békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a KRISZTUS JÉZUSBAN.” (Filippi 4:4-7)

De ne feledjük a Dániel próféta könyve 9. fejezetét sem!!!

 

Kedves Testvérek!

 

Mindnyájan értesülhettünk róla, szerda óta újra nincs lehetőségünk gyülekezeti közösségi alkalmakat tartani. Ahogyan jeleztük is, vasárnapi Igehirdetéseinket 9.30-korBibliaóránk IGEmagyarázatát pedig csütörtökönként 18.00 órakor közvetítjük video-csatornánkon, szerdánként pedig „on-line” Baba-mama körünk lesz 10.00 órától.

Nézzük rendszeresen ebben az időszakban E-mail postafiókunkat, mert esteleges friss információkat ebben a formában tudunk leghamarabb eljuttatni a Testvérek felé, valamint kísérjük figyelemmel Gyülekezetünk honlapját is: alsogod.hu

A tavaszi járvány elején megfogalmazott gondolatokat szintén szeretnénk megerősítésképpen a Testvérek „szívére helyezni”.

Javasoljuk, hogy lehetőség szerint hétköznaponként 18.00 órakor (vagy az esti órákban), amikor hétközi alkalmaink lenni szoktak, családi áhítatot, imaközösséget tartsunk, külön helyen bár, de egy időben borulva az ÚR elé.

 „Lélekbevágóan” fontos, hogy figyeljünk NAPI SZEMÉLYES CSENDESSÉGEINK mélységben/minőségben való meglétére, ne engedjük azt elsekélyesedni, mert testvéri közösség hiányában sokkal könnyebben meggyengülhet az ÚR JÉZUS KRISZTUSSAL való közösségünk is.

Akinek tudomása van a Gyülekezetben valamilyen formában segítségre szorulóról, ill. maga segítségre szorul, Gyülekezete gondnoka vagy a lelkészi hivatal felé, kérjük szeretettel, jelezze! Ugyanígy a segítségfelajánlási szándékot is jelezhetjük.

Bátorítunk Mindenkit, hogy naponta néhány lelki Testvérünket, biztatásra szoruló ismerősünket (egyedülállókat, gyermekeikkel otthon lévő kismamákat, …) pár percre hívjuk fel telefonon (hívást indítóként és hívást fogadóként sem visszaélve az idővel), ezzel is erősítve egymást a hitben, röviden IGÉT olvasva és közösen imádkozva ebben a „szokatlan” formában a szükséghelyzetben. Természetesen üzenetet is küldhetünk, valamint lelki próbában lévőként magunk is telefonálhatunk bátorítást kérve!!!!

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy -főként a digitális közösségi fórumokon- kerüljük a félreérthető, pánik- és feszültséget keltő, bölcstelen… megnyilvánulásokat, s ha pedig ilyet tapasztalunk, „ne harapjunk rá a kísértő horgára!”. „Légy örömmondó, békekövet…” 397. dicséret + Máté 5,9

Sokan lehetünk fáradtak, teher és feszültség alatt lévők, így figyeljük az ÚRon keresztül szeretettel és türelemmel egymásra. Külön könyörögjünk az egészségügyben dolgozókért, az un. „szükséges alapszolgáltatásokban” dolgozókért, minden fizikai és lelki „fronton” lévőért, a döntéshozókért. Nem kritikára és támadásokra, hanem legeslegelsősorban imádásgos háttérre és támaszra van szükségük. Lásd: „Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,…” (1 Tim 2:1-3)

Mivel előreláthatólag egy ideig közösségi alkalmaink újra nem lesznek, akit ISTEN LELKE indít és lehetősége van rá, adományait a Gyülekezete (Felsőgöd, Alsógöd vagy Sződliget) illetve az adomány jellege (perselypénz, egyházfenntarói járulék, ISTEN dicsőségére vagy céladomány…) megjelölésével Társegyházközségünk folyószószámlájára ( 6470 0069 – 1002 1598 – 0000 0000 - Göd-Sződligeti Ref. Egyházközség) átutalással is eljuttathatja.

Legyünk lelki értelemben térden, imádkozva még mélyebben az ATYA előtt JÉZUIS KRISZTUS nevében, hogy adjon ébredést, megtéréseket környezetünkben, a Kárpát-medencében és az egész világon, s kérdezzük folyamatosan, mi az Ő akarata ebben a helyzetben és ezzel a helyzettel velünk és rajtunk keresztül,

s nem utolsó sorban vegyük NAGYON KOMOLYAN az egészségügyi előírásokat, hogy fékezhető legyen a járvány terjedése. Ebben is sokkal nagyobb a felelősségünk, mint esetleg gondoljuk!!!

A mi URUNK, JÉZUS KRISZTUS mondja: „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”” (Márk 1:15)

Áldáskívánással, szeretettel:

Sipos-V. Gergely sk. lp.

 

 

Urunk, bár te mindenben igaz vagy, forduljon el lángoló haragod városodtól, Jeruzsálemtől és szent hegyedtől! Mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázták Jeruzsálemet és népedet mindazok, akik körülöttünk vannak.”
Dániel‬ ‭9:16‬

(A járványhelyzetre gondolva javasoljuk elolvasni a teljes 9. fejezetet)

 

Kedves Testvérek!

A hétfői országos bejelentés után vártuk a Zsinatunk ajánlását, s így írjuk most az új helyzet fényében átgondolt, ill. vasárnaphoz képest módosított hirdetéseinket:

- nov. 08. vasárnapi ISTENtiszteletünk elérhetősége: https://www.youtube.com/watch?v=dU3A9FiPbls&t=36s (AlapIGE: 2Kor 11,31; Címe: Áldáshordozó-e az életed?)

Sajnos nov. 10. kedd 24.00 órától legalább 30 napig gyülekezeti közösségi alkalmakat nem tarthatunk. Ezen időszak alatt:

szerdánként 9.30-as "gyülekezővel", 10.00 órás kezdéssel on-line Baba-mama körünk lesz (bővebb információ: Katona Zsuzsa, +36 20 274 1786, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ).

- csütörtökönként 18.00 órától Bibliaóra "jellegű" rövidebb IGEmagyarázatot közvetítünk Gyülekezetünk YouTube-csatornáján (ezen a linken: https://www.youtube.com/channel/UCmUSwFUpkrdlR2KSxFJomww/featured , vagy a keresőbe " Felsőgöd-Alsógöd-Sződligeti Református Gyülekezet "-et írva. A felvétel utána is megtekintető marad).

- vasárnaponként 9.30-tól ugyanezen a csatornán közvetítjük az ÚRnapi IGEhirdetésünket. (A felvétel szintén utólag is megtekinthető, de javasoljuk nagy szeretettel, hogy lehetőség szerint már előtte otthon énekelve, imádkozva, Bibliát előkészítve, elcsendesedve, esetleges zavaró tényezőket kizárva "vegyünk részt" az ISTENtiszteleten az élő közvetítés idejében, a Bibliaórához hasonlóan.)

- következő Házaskörünket is on-line módon tartjuk november 15-én vasárnap 15.30-tól. A bekapcsolódás ezen a linken lehetséges: https://join.skype.com/pS8PAxM45U79 . (Bővebb információ: Pauler Péter, +3630 205 8122 , Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

Zsinatunk közleménye: https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/koronavirus-ismet-online-terbe-koltozik-egyhazunk/

Kérdés, információ- és segítségkérés esetén Gondnok Testvéreinkkel együtt kereshetőek vagyunk.

Bagdi József, Felsőgöd. +3620 368 22 38; Bazsó Imre, Alsógöd: +3630 261 3776;  Walter Józsefné Éva, Sződliget: +3630 629 99 49

Az Ő nevükben is áldáskívánással:

Sipos-Vizaknai Gergely +3630 639 29 75 és

Sipos-Vizaknai Gabriella +3630 639 29 73

lelkipásztorok

 

 

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működés érdekében.